Δελτίο Τύπου: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, όπου τον υποδέχτηκε ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ κ. Παναγιώτης Καρνιούρας. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας για τον ρόλο και τη συνδρομή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Κυριαζής ενημερώθηκε από τον κ. Καρνιούρα για τις δράσεις του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σχετικά με την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Χώρας στη διαδικασία αναζήτησης και επίτευξης της καινοτομίας, στην τεχνολογική ωρίμανση και στην προσέλκυση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Συζητήθηκαν επίσης οι νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες και οι πολιτικές της ΓΓΕΚ και της Πολιτείας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα και συζητήθηκαν οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω τις σχετικές προσπάθειες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. Κυριαζής δήλωσε:

«Είχα τη χαρά να επισκεφθώ το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ που αποτελεί σταθερό συνεργάτη της Πολιτείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Οι πρωτοβουλίες αυτές στο μέλλον θα συντελέσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μας μέσω της καινοτομίας.»

Ο κ. Καρνιούρας διαβεβαίωσε τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για τη δέσμευση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ να παραμείνει σταθερός αρωγός της Πολιτείας στις αναπτυξιακές της επιδιώξεις και σημείο αναφοράς της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης της καινοτομίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή στα γραφεία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και γνωριμία με τα στελέχη του, στα οποία ο κ. Κυριαζής εξέφρασε την ευχαρίστησή του για το έργο που συνεισφέρουν.

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία