Διήμερη συνάντηση του EEN Sector Group (SG) Renewable Energy στο Βερολίνο

Η διήμερη συνάντηση του Sector Group (SG) Renewable Energy (RE) του Enterprise Europe Network πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Οκτωβρίου, στο Βερολίνο.  Σε αυτήν τη συνάντηση, συμμετείχαν 55 Σύμβουλοι Μεταφοράς Τεχνολογίας που εκπροσώπησαν τις επιμέρους κοινοπραξίες.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας στις ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε σε αυτήν τη δράση, με τη Δρ. Αρετή Μούρκα να εκπροσωπεί το Enterprise Europe Network Hellas στον τομέα Renewable Energy. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ.

Η διοργάνωση της συνάντησης ανέλαβε το Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg σε συνεργασία με το Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Συνολικά, η συνάντηση είχε ως στόχο την προώθηση της τεχνολογικής μεταφοράς και της αειφόρου χρήσης της ενέργειας στην ΕΕ.

Περισσότερα Νέα:

Εθνική ημερίδα για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η 12η διοργάνωση της εκδήλωσης Match4Industry με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network Hellas

EMC 2023 – Η μεγαλύτερη εκδήλωση για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Διεθνής Εκδήλωση Δικτύωσης «Towards the Green Future: The European Green Deal»