Εναρκτήρια συνάντηση του Hellenic Digital Health Cluster

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας στον τομέα της ψηφιακής υγείας Hellenic Digital Health Cluster (HDHC). Εκπρόσωποι από 30 επιχειρήσεις του κλάδου της ψηφιακής υγείας αλλά και της υγείας γενικότερα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, συζήτησαν το όραμα και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις δράσεις και τις τακτικές προς την επίτευξή τους.

Το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC) στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία του πρώτου cluster ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα με την συμμετοχή των πιο δυναμικών ελληνικών εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων εγνωσμένου κύρους και άλλων σχετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Οι στρατηγικοί στόχοι του Hellenic Digital Health Cluster (HDHC) είναι:

  • Η ανάπτυξη επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα της ψηφιακής υγείας
  • Η προώθηση και η περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον κλάδο της ψηφιακής υγείας​
  • Η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ των μελών του σχηματισμού​
  • Η προώθηση καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών των μελών στο εξωτερικό και η υποστήριξη στην σύναψη διεθνών συνεργασιών​

Το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC) είναι η νέα δυναμική πρωτοβουλία του ΙΤΕ που φιλοδοξεί να εντάξει την Ελλάδα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Investors Networking Event στις 20 Ιουνίου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτησεων – Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στα Ιωάννινα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υλοποίηση του προγράμματος ACES–STAR.

NET4SOCIETY – Μοναδικές Ιστορίες Επιτυχίας που Εμπνέουν!