Έως 24/2 οι αιτήσεις για «Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης έργων»

Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής για τη θέση «Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης έργων». Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με έδρα την Αθήνα.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές ή οικονομικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και υποστήριξη ΜμΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης ή/και στηνσυμβουλευτική υποστήριξη για προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, ή/και στηνοικονομική διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων
 • Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής σε οικονομικές  επιστήμες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική ή οικονομική υποστήριξη υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων
 • Αποδεδειγμένη γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Κωδικός θέσης: TTO_FIN_ATH_JAN_23

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Παρασκευή, 24/2/2023 και ώρα 17:00.

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Investors Networking Event στις 20 Ιουνίου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτησεων – Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στα Ιωάννινα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υλοποίηση του προγράμματος ACES–STAR.

NET4SOCIETY – Μοναδικές Ιστορίες Επιτυχίας που Εμπνέουν!