Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Την πρόθεσή τους για σύμπλευση με σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και Ναυτιλίας επισφράγισαν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, σήμερα Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στην έδρα του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλης Κουτουλάκης, και ο Δ/ντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο αφορά σε θέματα σχεδιασμού χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο – στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο που εισήχθη με το ν. 4832/2021.

Προβλέπεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σχετικών με την έρευνα και την καινοτομία και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στο χώρο της Γαλάζιας Οικονομίας, της Νησιωτικότητας και της Ναυτιλίας. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χαρτογράφηση των αναγκών του οικοσυστήματος των φορέων της Θαλάσσιας Οικονομίας σχετικά με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο  Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης δήλωσε:

«Ως Γενική Γραμματεία έχουμε αναλάβει μια πολύ κρίσιμη αποστολή, να εξειδικεύσουμε και να αναδείξουμε με κάθε τρόπο, τη δυναμική αλλά και τη σημασία της Θαλάσσιας Οικονομίας στο νησιωτικό χώρο και όχι μόνο. Η συνεργασία μας με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το ΙΤΕ, αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης σε φορείς με εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, ώστε να αξιοποιήσουμε την τεράστια εμπειρία, τεχνογνωσία και γνώση τους, συνδέοντας τα με την εθνική μας προσπάθεια να ενοποιήσουμε το ελληνικό οικοσύστημα της καινοτομίας στον τομέα της ναυτιλίας, της νησιωτικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας και των γαλάζιων επαγγελμάτων».

Από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, ανέφερε σχετικά: 

«Με το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθενται οι βάσεις για τη στοχευμένη, συστηματική και συντονισμένη υποστήριξη των αναγκών της ναυτιλιακής/ναυπηγοεπισκευαστικής κοινότητας / κοινότητας κατασκευαστών ναυτιλιακού υλικού σχετικά με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που βασίζονται και αξιοποιούν τη νέα γνώση. Το ΙΤΕ θα λειτουργήσει ως καταλύτης στη διαδικασία της κινητοποίησης της κοινότητας αυτής και θα υποστηρίξει με την τεχνογνωσία και τα δίκτυά του την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γαλάζιας Οικονομίας» 

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»