Ορισμός του Δρ. Βαβέκη ως μέλους του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί ο διορισμός του Διευθυντή του, Δρ. Κωνσταντίνου Βαβέκη ως μέλους του νέου Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (Τ.Ε.Σ.) Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με διετή θητεία.

O Δρ. Κωνσταντίνος Βαβέκης είναι πιστοποιημένος European Patent Attorney με μεγάλη εμπειρία στην προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ο διορισμός αυτός αποτελεί αναγνώριση του σημαντικού έργου του ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Το νέο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.) Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία υποδομών, παροχής υπηρεσιών και θέσπισης κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της Μεταφοράς Τεχνολογίας και της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ο διορισμός του συνδέεται με τον βασικό στόχο αυτής της πρωτοβουλίας, την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 6 πόλεις, αποτελεί εθνική υποδομή για την υποστήριξη της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα με υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας, και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών.

Περισσότερα Νέα:

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Πάτρα

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ιωάννινα

Άνοιξε ο νέος κύκλος για το EIC T2M Business Idea Validation Bootcamp.

B2B Matchmaking Event από PRAXI Network, ΣΒΘΣΕ και ΣΘΕΒ, στο πλαίσιο του Innovent Forum 2024