ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ – Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 2021 – 2027

Περισσότερα Νέα:

Έναρξη Ταμείου της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ

Κυβερνοασφάλεια & ΜμΕ: διαδικτυακό σεμινάριο [25 Ιαν. 2022]

Virtual EU FashionMatch Amsterdam 11.0 @Modefabriek [30 Ιαν.-1 Φεβρ. 2022]