«Ορίζοντας 2020»: Στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Με περισσότερο από 1,7 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ελληνικοί φορείς που συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά έργα στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την Έρευνα & Καινοτομία.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 1003  ελληνικοί φορείς στις θεματικές ενότητες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»  (Horizon 2020)  για τις οποίες το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής, χρηματοδοτήθηκαν με 684.118.031€, σε ιδιαίτερα σημαντικά προγράμματα για την περίοδο 2014 – 2020.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας είναι 11η ανάμεσα στις 28 ευρωπαϊκές χώρες σε όρους χρηματοδότησης από την ΕΕ , ενώ στη θεματική περιοχή «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της», οι ελληνικοί φορείς συγκέντρωσαν την υψηλότερη χρηματοδότηση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία  για την περίοδο 2014-2020.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ από το 1998 και για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (συνέχεια του «Ορίζοντας 2020»). Αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών φορέων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και  προσφέρει τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την χρονική περίοδο 2014-2020, για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Η ελληνική συμμετοχή εστιάζει στα θεματικά πεδία «Κυβερνοασφάλεια» (Digital security), «Καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας» (Fight against crime and terrorism), «Ανθεκτικές κοινωνίες» (Disaster resilience) και «Εξωτερική ασφάλεια» (Border security and external security).

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014–2020,  συμμετείχαν  145 οργανισμοί από την Ελλάδα σε έργα, με χρηματοδότηση ύψους 177.065.363 € (12,1% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή οι ελληνικοί φορείς συγκέντρωσαν την υψηλότερη χρηματοδότηση στις χώρες της ΕΕ 28.

Σχεδόν το ήμισυ (49,5%) των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από ερευνητικούς οργανισμούς  και ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 33,88% προέρχεται από ιδιωτικές εταιρείες.

Αντίστοιχα, σε όρους χρηματοδότησης, οι ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (40,32% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης) και ακολουθούν οι ερευνητικοί οργανισμοί, με ποσοστό που ανέρχεται στο 25,01% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης.

Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 359 και 70 συμμετοχές αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν η Κρήτη με 27, η Δυτική Ελλάδα με 8 και η Στερεά Ελλάδα με 7 συμμετοχές.

Η ελληνική συμμετοχή εστιάζεται πρωτίστως σε θεματικά πεδία που αφορούν στα «Εργοστάσια του μέλλοντος» (Factories of the Future), τα «Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης» (Energy Efficient Buildings) και τις «Βιομηχανίες βιώσιμων διεργασιών» (Sustainable Process Industries).

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014-2020, στις προκηρύξεις του προγράμματος συμμετείχαν 138 οργανισμοί από την Ελλάδα σε έργα που έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 163.889.356 (4,43% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28).

Η πλειοψηφία των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από  εταιρείες  που συμμετέχουν με ποσοστό 48,5% στο σύνολο των συμμετοχών.

Ακολουθούν τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με ποσοστό συμμετοχής 29,2% και οι ερευνητικοί οργανισμοί  με ποσοστό συμμετοχής 18,6%. Ωστόσο, σε όρους χρηματοδότησης, τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (39,7% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης) και ακολουθούν οι ιδιωτικές εταιρείες, με ποσοστό που ανέρχεται στο 35,3% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης.

Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 220 και 75 συμμετοχές, αντίστοιχα, και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα και η Κρήτη με 44 και 21 συμμετοχές, αντίστοιχα.

Η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνεται κυρίως στις προκηρύξεις που αφορούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της καινοτομίας σε τομείς όπως αποδοτικές και ανθεκτικές αλυσίδες αξίας, βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων και αξιοποίηση της θαλάσσιας ζωής.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014-2020, στις προκηρύξεις του προγράμματος συμμετείχαν σε έργα 165 οργανισμοί από την Ελλάδα, με χρηματοδότηση ύψους 99.995.509 € (3,17% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28).

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στις προκηρύξεις της «Κοινωνικής Πρόκλησης 2» συμμετείχαν 74 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (44,85% του συνόλου των οργανισμών).

Η πλειοψηφία των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από εταιρείες  που συμμετέχουν με ποσοστό 41,1% στο σύνολο των συμμετοχών.

Ακολουθούν τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με ποσοστό συμμετοχής 32,9% και οι ερευνητικοί οργανισμοί  με ποσοστό συμμετοχής 16,6%.

Ωστόσο, σε όρους χρηματοδότησης, τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (40,3% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης) και ακολουθούν οι εταιρείες, με ποσοστό που ανέρχεται στο 22,8% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης.

Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 206 και 82 συμμετοχές, αντίστοιχα, και ακολουθούν η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα με 27 και 19 συμμετοχές, αντίστοιχα.

Η θεματική περιοχή των μεταφορών συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ελληνικούς φορείς, τόσο από την ακαδημαϊκή και πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και από ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η ελληνική συμμετοχή εστιάζει στις εναέριες μεταφορές, κυρίως μέσω των δράσεων του Clean Sky 02 και των προκηρύξεων «Κινητικότητα για Ανάπτυξη» (Mobility for Growth).  Έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης τα θεματικά πεδία «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών» (Intelligent Transport Systems), «Αστική Κινητικότητα» (Urban Mobility) και «Υποδομές» (infrastructures).

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014–2020, οι ελληνικές συμμετοχές έλαβαν €108.074.142 (2,5% της συνολικής χρηματοδότησης) σε 192 έργα, το οποίο αντιστοιχεί σε 366 συμμετοχές από 143 οργανισμούς. Από αυτές τις συμμετοχές, οι 145 προέρχονται από ιδιωτικές εταιρείες .

Η πλειοψηφία των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από ιδιωτικές, εταιρείες  που συμμετέχουν με ποσοστό 39,6% στο σύνολο των συμμετοχών. Ακολουθούν οι ερευνητικοί οργανισμοί με ποσοστό συμμετοχής 27,3% και τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με ποσοστό συμμετοχής 26,8%.

Αντίστοιχα, σε όρους χρηματοδότησης, οι ερευνητικοί οργανισμοί  συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (33,9% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης) και ακολουθούν οι ιδιωτικές, κερδοσκοπικές εταιρίες με ποσοστό 29,7% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης.

Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 193 και 100 συμμετοχές αντίστοιχα. Ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα με 27 συμμετοχές, η Κρήτη με 15 και το Βόρειο Αιγαίο με 9.

Η ελληνική συμμετοχή εστιάζει πρωτίστως σε θεματικά πεδία που αφορούν στην προστασία των υδάτων, στην κυκλική οικονομία, στις πρώτες ύλες, στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα και στην κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014–2020, στις προκηρύξεις του προγράμματος συμμετείχαν 164 οργανισμοί από την Ελλάδα, με χρηματοδότηση ύψους 111.762.877 (3,97% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28).

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στις προκηρύξεις της «Κοινωνικής Πρόκλησης 5» συμμετείχαν 90 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (54,9% του συνόλου των οργανισμών). Η πλειοψηφία των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από ιδιωτικές εταιρείες  που συμμετέχουν με ποσοστό 33,1% στο σύνολο των συμμετοχών. Ακολουθούν τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με ποσοστό συμμετοχής 23,8% και οι ερευνητικοί οργανισμοί με ποσοστό συμμετοχής 22,5%.

Αντίστοιχα, σε όρους χρηματοδότησης, οι ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (32,2% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης) και ακολουθούν τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ποσοστό που ανέρχεται στο 31,8% επί του συνόλου της ελληνικής χρηματοδότησης.

Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 234 και 49 συμμετοχές, αντίστοιχα, και ακολουθούν η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με 30 και 9 συμμετοχές, αντίστοιχα.

Η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνεται κυρίως στις προκηρύξεις που αφορούν στον τομέα της παρατήρησης τη γης (Earth Observation- Copernicus), στην ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών (European Space Technology –COMPET) και στη δορυφορική πλοήγηση (GALILEO-EGNSS). Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014–2020, στις προκηρύξεις του προγράμματος συμμετείχαν 55 οργανισμοί από την Ελλάδα, με χρηματοδότηση ύψους 23.330.784 € (2,6% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28). Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στις προκηρύξεις συμμετείχαν 42 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ήμισυ των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από ιδιωτικές εταιρείες, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των ερευνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 43,6%.

Η περιφέρεια Αττικής έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε έργα, με 59 συμμετοχές και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 29 συμμετοχές, αντίστοιχα. Στην Κρήτη καταγράφονται 6 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 3 αφορούν σε συντονισμό έργων.

Τα πλήρη στοιχεία μπορείτε να βρείτε στα Ορίζοντας Ευρώπη – Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (praxinetwork.gr) και  https://horizoneurope.gr/publications/

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία